Konferencja – przypominamy!

11088821_1584415775174056_4136448568479885389_o

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod tytułem:

Odmienność w kulturze

Odmienność to ważna kategoria kulturowa – silnie zakorzeniona w ludzkim myśleniu i języku. Należy ona także do podstawowego zasobu pojęć nauk humanistycznych i społecznych, choć ich przedstawiciele różnie ją charakteryzują i dookreślają. Na użytek naszego spotkania pojęcie to rozumiemy szeroko oraz odnosimy do wszystkiego, czego z takich czy innych względów nie można nazwać swoim.

Przyjmując ów punkt widzenia pragniemy przyjrzeć się licznym wcieleniom odmienności w zmiennych kontekstach kulturowych i w długim strumieniu czasu, a więc zarówno współcześnie, jak i w minionych epokach.

Interesują nas różne typy odmienności: etniczna, religijna, językowa, psychosomatyczna, związana ze stylem życia itd. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że określenie czegoś w terminach odmienności mówi wiele nie tylko o samym desygnacie, ale i o podmiocie, który operuje tym mianem. Odsłania jego wrażliwość, wiedzę uprzednią, tradycję kulturową, typowe trajektorie skojarzeniowe, wyznawane wartości i normy społeczne.

Proponujemy, aby wspólną interdyscyplinarną refleksją objąć przykładowe zagadnienia:

inność, obcość, różność, odmienność – kwestie teoretyczne i definicyjne;
kulturowe formy odmienności;
reakcje na odmienność;
próby i strategie oswajania odmienności;
odmienność jako walor;
odmienność jako piętno;
odmienność jako obszar tabu;
odmienność utrwalona w stereotypach;
pragnienie bycia odmieńcem;
odmienność a gry i procesy tożsamościowe;
jednostkowe i zbiorowe sposoby artykulacji odmienności;
artystyczne konstrukcje odmienności;
odmienność w kulturze tradycyjnej i posttradycyjnej;
odmienność w cyberświecie.
Przedstawiona lista zagadnień nie wyczerpuje oczywiście złożoności problemu. Zachęcamy Państwa do jej twórczego rozwijania i uzupełniania własnymi propozycjami tematów. Czekamy na zgłoszenia wystąpień o charakterze teoretycznym oraz konkretnym.

Do udziału w spotkaniu i zaprezentowania referatów zapraszamy szczególnie etnografów, etnologów, antropologów kultury, archeologów, filologów, filozofów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, pedagogów, psychologów, socjologów oraz przedstawicieli innych dziedzin wiedzy, zainteresowanych wskazaną tematyką.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 roku w gmachu Collegium Humanisticum UMK, przy ulicy Władysława Bojarskiego 1 w Toruniu.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 złotych dla pracowników instytucji oraz 200 złotych dla doktorantów. Organizatorzy ponoszą koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach obrad, bankietu na zakończenie pierwszego dnia konferencji oraz publikacji recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Koszty dojazdu, noclegów i pozostałych posiłków Uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Wypełnioną kartę zgłoszenia z propozycją tematu i abstraktem (maksymalnie 1500 znaków) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres odmiennoscwkulturze@gmail.com do 30 kwietnia 2015 roku. Rezerwujemy sobie prawo wyboru referatów na wypadek dużej liczby zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji prześlemy Państwu pocztą elektroniczną po 17 maja 2015 roku. Dalsze informacje oraz program obrad podamy w kolejnych komunikatach.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji odmiennoscwkulturze@gmail.com

W imieniu Organizatorów
Z wyrazami szacunku
Aleksandra Rzepkowska

Kierownik naukowy konferencji: dr Aleksandra Rzepkowska, KEiAK UMK
Sekretarz konferencji: mgr Anna Natalia Kmieć, KEiAK UMK

wszelkie informacje oraz karta zgłoszenia dostępne przez strony internetowe Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu:
http://www.etnologia.umk.pl/

strona konferencji:
http://www.etnologia.umk.pl/index.php/wydarzenia/20-katedra/konferencje/61-odmiennosc-w-kulturze

Ten wpis został opublikowany w kategorii KNSE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>