Obecny zarząd

Zarząd 2015/2016

Prezes – Natalia Damrat (nataladn@gmail.com)

Wiceprezes - Paweł Rudziński (p.rudzinski1946@gmail.com)

Sekretarz- Jan Gołębiewski

Opiekun - dr Rafał Beszterda (tbeszterda@umk.pl)

Administrator strony internetowej – Paweł Rudziński (p.rudzinski@gmail.com)