Konferencja “Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata” – zdjęcia

Prezentujemy zdjęcia z konferencji organizowanej przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata: “Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata”.

11390170_837854812960133_4569965644168803847_n 11377372_837854699626811_8551356119757222295_n 11401034_837854689626812_3644713096065955021_n 11351249_837854766293471_8880925544925538163_n 11251120_837854696293478_4261676628239191079_n

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Badania terenowe w Indiach

Drodzy Studenci,

Koło Naukowe naszej Katedry zaprasza na spotkanie inicjatywne w związku z planowanym na wiosnę 2017 wyjazdem badawczym do Indii (5 tygodni). Wszystkich zainteresowanych proszę o przybycie.

Na miejscu przedstawię schemat projektu wraz z szeregiem wymogów formalnych, zarysem planu pobytu i badań.
W zamyśle badania studenckie mają objąć rozmaite aspekty kultury wysokogórskiego okręgu Kinnaur, Himaćal Pradeś.
Warunki wstępne dla kandydatów: przynajmniej dobre wyniki w nauce, komunikacyjna znajomość języka angielskiego, gotowość do nauki hindi i pisma dewanagari (poza programem studiów), chęć do długotrwałej pracy z tekstami w języku ang., gotowość do wzmożonej nauki, wniesienie wkładu finansowego w kwocie 2 000 zł, bardzo dobry stan zdrowia, umiejętności praktycznego radzenia sobie w trudnym terenie (harcerskie), praktyka górska mile widziana.
Grupa wyjazdowa ma się składać z 4-6 osób + opiekun. Rezultatem prac przygotowawczych i terenowych mają być prace licencjackie oraz magisterskie, zatem projekt jest kierowany głównie do studentów obecnego I i III roku studiów I stopnia. Studenci innych lat muszą przemyśleć własne plany studiowania (życiowe) w związku z wiosną 2017.

Do zobaczenia
Rafał Beszterda

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Wykład dr.hab Jacka Jana Pawlika, prof UWM – zapraszamy!

11026258_1605029529779347_645948081918316163_n

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu zaprasza na wykład:

dr hab. Jacek Jan Pawlik, prof UWM
Wieś i miasto – dwa tereny badań na przykładzie Afryki

25 maja 2015 r., godz. 15.15,
Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 1, Collegium Humanisticum, sala AB 3.15.

Na przykładzie własnych badań w Republice Togo autor pragnie przedstawić zróżnicowanie warunków pracy etnologa w zależności od terenu. Po pierwsze, wieś pozwala łatwiej odkryć świat symboliczny przez ślady praktyk religijnych widoczne w krajobrazie, zaś miasto ukrywa je pod zwałami betonu i cegły. Po drugie, wieś przedstawia społeczność homogeniczną, trwałą, miasto zaś przezwycięża związki rodzinne i etniczne tworząc grupę sąsiedzką, dzielącą wspólne życie na sztucznie wyznaczonej przestrzeni. Po trzecie, odmienne warunki wyznaczają inne cele badawcze i zmuszają do stosowania odmiennych technik i strategii badawczych.

Jacek Jan Pawlik SVD – etnolog; afrykanista; 1988, doktorat w zakresie antropologii społecznej i kulturowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu René Descartes w Paryżu; 2007, habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu; profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; zainteresowania badawcze: studia nad rytuałem, sztuka a religia, antropologia miasta. Publikacje książkowe: Expérience sociale de la mort, Fribourg 1990; Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Olsztyn 2006; wybór opowiadań ludu Basari: Iciin Takaldau. Les contes bassar, Olsztyn 2010.

wszelkie informacje dostępne przez strony internetowe Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu:
http://www.etnologia.umk.pl/

strona wydarzenia:
http://www.etnologia.umk.pl/index.php/wydarzenia/24-katedra/wyklady/87-wies-miasto-afryka11026258_1605029529779347_645948081918316163_n

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Konferencja – przypominamy!

11088821_1584415775174056_4136448568479885389_o

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod tytułem:

Odmienność w kulturze

Odmienność to ważna kategoria kulturowa – silnie zakorzeniona w ludzkim myśleniu i języku. Należy ona także do podstawowego zasobu pojęć nauk humanistycznych i społecznych, choć ich przedstawiciele różnie ją charakteryzują i dookreślają. Na użytek naszego spotkania pojęcie to rozumiemy szeroko oraz odnosimy do wszystkiego, czego z takich czy innych względów nie można nazwać swoim.

Przyjmując ów punkt widzenia pragniemy przyjrzeć się licznym wcieleniom odmienności w zmiennych kontekstach kulturowych i w długim strumieniu czasu, a więc zarówno współcześnie, jak i w minionych epokach.

Interesują nas różne typy odmienności: etniczna, religijna, językowa, psychosomatyczna, związana ze stylem życia itd. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że określenie czegoś w terminach odmienności mówi wiele nie tylko o samym desygnacie, ale i o podmiocie, który operuje tym mianem. Odsłania jego wrażliwość, wiedzę uprzednią, tradycję kulturową, typowe trajektorie skojarzeniowe, wyznawane wartości i normy społeczne.

Proponujemy, aby wspólną interdyscyplinarną refleksją objąć przykładowe zagadnienia:

inność, obcość, różność, odmienność – kwestie teoretyczne i definicyjne;
kulturowe formy odmienności;
reakcje na odmienność;
próby i strategie oswajania odmienności;
odmienność jako walor;
odmienność jako piętno;
odmienność jako obszar tabu;
odmienność utrwalona w stereotypach;
pragnienie bycia odmieńcem;
odmienność a gry i procesy tożsamościowe;
jednostkowe i zbiorowe sposoby artykulacji odmienności;
artystyczne konstrukcje odmienności;
odmienność w kulturze tradycyjnej i posttradycyjnej;
odmienność w cyberświecie.
Przedstawiona lista zagadnień nie wyczerpuje oczywiście złożoności problemu. Zachęcamy Państwa do jej twórczego rozwijania i uzupełniania własnymi propozycjami tematów. Czekamy na zgłoszenia wystąpień o charakterze teoretycznym oraz konkretnym.

Do udziału w spotkaniu i zaprezentowania referatów zapraszamy szczególnie etnografów, etnologów, antropologów kultury, archeologów, filologów, filozofów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, pedagogów, psychologów, socjologów oraz przedstawicieli innych dziedzin wiedzy, zainteresowanych wskazaną tematyką.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 roku w gmachu Collegium Humanisticum UMK, przy ulicy Władysława Bojarskiego 1 w Toruniu.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 złotych dla pracowników instytucji oraz 200 złotych dla doktorantów. Organizatorzy ponoszą koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach obrad, bankietu na zakończenie pierwszego dnia konferencji oraz publikacji recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Koszty dojazdu, noclegów i pozostałych posiłków Uczestnicy pokrywają samodzielnie.

Wypełnioną kartę zgłoszenia z propozycją tematu i abstraktem (maksymalnie 1500 znaków) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres odmiennoscwkulturze@gmail.com do 30 kwietnia 2015 roku. Rezerwujemy sobie prawo wyboru referatów na wypadek dużej liczby zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji prześlemy Państwu pocztą elektroniczną po 17 maja 2015 roku. Dalsze informacje oraz program obrad podamy w kolejnych komunikatach.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji odmiennoscwkulturze@gmail.com

W imieniu Organizatorów
Z wyrazami szacunku
Aleksandra Rzepkowska

Kierownik naukowy konferencji: dr Aleksandra Rzepkowska, KEiAK UMK
Sekretarz konferencji: mgr Anna Natalia Kmieć, KEiAK UMK

wszelkie informacje oraz karta zgłoszenia dostępne przez strony internetowe Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu:
http://www.etnologia.umk.pl/

strona konferencji:
http://www.etnologia.umk.pl/index.php/wydarzenia/20-katedra/konferencje/61-odmiennosc-w-kulturze

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Etnologiczny półmaraton

UWAGA!

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu zaprasza na:
ETNOLOGICZNY PÓŁMARATON
Muzeum Etnograficzne (Sala Widowiskowa)
24.04.2015, startujemy o 17.00
Wstęp: dla maturzystów BEZPŁATNY, także dla wszystkich uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz naszych studentów i absolwentów

Jesteś zmęczony, martwisz się zbliżającym egzaminem maturalnym? Marzysz o… ? Nic nie wchodzi ci do głowy? Na notatki nie możesz już patrzeć? Nie przyswajasz nowych wiadomości…, może potrzebujesz chwili wytchnienia?
Przyjdź do MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO w TORUNIU.

Zapraszamy na warsztaty z ETNOLOGIĄ!

I część: Warsztaty tańca jawajskiego (mgr Renata Lesner-Szwarc)

Taniec na Jawie związany jest z obrzędowością i opiera się na filozofii ezoterycznej, zgodnie z której założeniami bardzo ważne jest wykształcenie w tancerzu umysłowej oraz duchowej dyscypliny.
Zgodnie z jawajską obyczajowością ruchy tancerzy, zarówno w tańcu jak i w życiu, powinny być powściągliwe, skromne i spokojne jak płynąca woda. Dlatego też inspiracją do układów choreograficznych jest właśnie spokojnie płynąca woda; gesty wypełniają przestrzeń tak, jak woda wypełnia naczynie.
W czasie warsztatów poznamy i zatańczymy taniec Golek Manis. Ma on charakter powitalny i stanowi swoistą manifestację młodzieńczego wdzięku i czaru.

II część: Tworzenie rękodzieła ludowego (mgr Anna N. Kmieć, Natalia Damrat, Dawid Flisiak, Jan Gołąbiewski)

Pająki ze słomy, kwiaty z bibuły, światy z opłatka, barwne wycinanki… były to popularne formy plastyczne, które nie tylko zdobiły chaty, ale stanowiły również wyróżnik – element zróżnicowania regionalnego. Tworzone zbiorowo były także przedmiotem integrującym społeczność wiejską.
Podczas naszych warsztatów poznamy tajniki tworzenia niektórych form plastycznych, które służyły do przystrojenia domostwa – nauczymy się wiązania pająków ludowych i robienia tradycyjnej wycinanki.

informacje na stronach internetowych Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK: http://www.etnologia.umk.pl/
strona wydarzenia: http://www.etnologia.umk.pl/index.php/73-etnologiczny-polmaraton

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Witajcie!
Koło ma dla was dwie pojedyncze wejściówki na Festiwal Etniczny Zawrót Głowy, który już 18 kwietnia w toruńskim klubie Od Nowa będzie się rozkręcał.
Co zrobić aby wygrać wejściówkę? Otóż nic trudnego!
Należy napisać dlaczego właśnie do Was ma zaproszenie trafić. Odpowiedzi słać do 16 kwietnia do godz. 17:00 na: golabiewski@interia.pl

etniczny

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Nasza absolwentka nagrodzona ;)

W zeszły czwartek ogłoszono wyniki XXIII konkursu na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o Toruniu, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Torunia.

Nagrodę w kategorii etnologia, otrzymała nasza absolwentka, była prezes naszego koła naukowego, a obecnie doktorantka Wydziału Historycznego UMK- Anna Natalia Kmieć. Nagrodzono jej pracę magisterską “Napis w przestrzeni miasta (street art, mural i graffiti). Studium porównawcze Torunia i Łodzi”, którą Ania napisała pod kierunkiem dr. hab Violetty Wróblewskiej.

Serdecznie gratulujemy Aniu i życzymy dalszych sukcesów! :)

magis_14
żródło fot. – http://www.torun.pl/pl/nagrodzeni-za-prace-o-toruniu

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Warsztaty dla studentów Erasmusa

21.02, w ramach tygodnia integracyjnego, w budynku Rektoratu UMK odbyły się zajęcia “Meeting with Otherness/Diferentness…” dla studentów uczestniczących w programie Erasmus. Prowadziła je mgr Renata Lesner-Szwarc (Pani Renacie pomagali m.in. studenci z naszej Katedry – Ania Kmieć i Paweł Rudziński). Poniżej kilka zdjęć :)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Etnokolędowanie

15 grudnia 2014  roku w Collegium Humanisticum odbyło się już tradycyjne przedświąteczne kolędowanie Etnologów. Wspólnym śpiewom towarzyszyło dzielenie się opłatkiem oraz poczęstunek.

W imieniu Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej chciałam niezmiernie podziękować opiekunowi KNSEiAK p. dr Rafałowi Beszterdzie, pozostałym pracownikom naukowym i wszystkim Studentom, którzy przybyli aby wspólnie spędzić ten magiczny czas.

Natalia Damrat

10857381_1405253246435289_614578936173698226_o 10861105_1405252709768676_4743030566245992496_o 10903956_1405253076435306_7219447881709368240_o

Opublikowano KNSE | Skomentuj

Szlachetna Paczka – relacja z wręczenia paczki i podziękowania :)

logo_szlachetna_paczka2

 

 

 

Szanowni Państwo,

Dziś w południe przekazaliśmy Szlachetną Paczkę dla wybranej przez nas Rodziny – Stasia i jego Mamy Jolanty. ”Paczkę” a w zasadzie – “paczki” – ponieważ dzięki Państwa zaangażowaniu zebraliśmy 12 kartonów wszystkich potrzebnych Rodzinie rzeczy (jedzenie, kosmetyki, chemia, ubrania, zabawki, książki, bony na zakupy, pościel, ręczniki… itp.).
Rodzina otrzymała od nas także łóżko.

Chcielibyśmy podziękować tym, którzy włączyli się w naszą akcję – przede wszystkim przynosząc dary – Kadrze Naukowej i Pracownikom KEiAK UMK oraz Studentom.

Nieoceniona była także pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich, którzy okazali nam swoje wsparcie, ale jesteśmy szczególnie wdzięczni osobom, które pomogły nam logistycznie: Pani Małgorzacie Gimińskiej za cierpliwość w przyjmowaniu kolejnych paczek i reklamówek z podarunkami i udostępnienie pomieszczenia do magazynowania rzeczy i Panu Arturowi za zorganizowanie niezbędnych do pakowania kartonów.

Szczególnie dziękujemy także Natalii i Dawidowi z trzeciego roku etnologii za nieocenioną pomoc w pakowaniu i dzisiejszy wspólny transport paczek do Rodziny.

Radość Pani Jolanty i podekscytowanie czteroletniego Stasia przy rozpakowywaniu kolejnego kartonu i składaniu wymarzonego garażu-zabawki są dla nas najlepszym prezentem i dowodem na to że naprawdę warto pomagać.

Z świątecznym pozdrowieniem,

Organizatorzy projektu
Paweł Rudziński (Wiceprezes KNSEiAK UMK)
Anna N. Kmieć

1234 123

Opublikowano KNSE | Skomentuj